Bestyrelsen

 

I Gilleleje Golfklub har bestyrelsen i henhold til vedtægterne ansvaret for den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer, der er fyldt 21 år.

Bestyrelseskandidater

Indstilling af kandidater til bestyrelsen skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. februar således at disse skal kunne præsenteres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder

Der er ingen fast årsplan for afholdelsen af bestyrelsesmøder, men normalt vil der være min. et møde om måneden.

Bestyrelsesmedlemmer

Niels Freiesleben

Formand
freiesleben.management@mail.dk

Mogens Lousen

Begynderudvalg / frivilligudvalg
mogens.lousen@sol.dk

Mogens Hjorth

Sporten, Kommunikation og marketing
mogens@hjorths.com

Erik B. Jensen

Næstformand. sponsorudvalg
erikbjarnejensen@gmail.com

Richardt Juhl

Baneudvalg
r.juhl@email.dk

Sigurd Andersen

Bygnings- og husudvalget
sig@rd-andersen.dk

Søren Kjær

Kasserer
soren.hk.54@gmail.com