Natur

Janne Aarres naturguide til Gilleleje Golfklub – SE HER

Gilleleje Golfbane er om nogen en “natur-bane”. Beliggenheden i og omkring Esrum Ådal fjernt fra trafik, industri og beboelse giver nogle unikke naturoplevelser både hvad plante-, fugle- og dyreliv angår. Men nogle gange skal man også tvinge sig til at holde øjne og ører åbne. Alle ser fasanerne der nærmest har taget bolig på vores bane. Men hvad med skruen af musvåger, gåsetrækkene forår og efterår, glenterne med de kileformede haler, rådyrene på markerne bag hul 9 og de mange forskellige planter, buske og træer der omgiver banen? En øjenåbner er en naturguide.
TAG NATUREN MED I SPIL

På hvilket hul kan du finde hindbær i juli? På hvilket hul kan du se stor parykhat fra juni til november? På hvilket hul kan du finde perikon til din snaps?

Alt dette og meget, meget mere kan du få svaret på i en fantastisk naturguide over vores smukke bane, som et af klubbens mangeårige medlemmer, Janne Aarre, har udarbejdet i samarbejde med to biologer.For mange af os er ”natur bare dejlig natur”, men med Janne Aarres fremragende guide bliver der sat navn, ord og forklaring på mange af de ting, vi kan være heldige at observere under en runde i Ferle. Og skulle det knibe med golfspillet, kan man jo altid tage naturen med i spil.

Janne Aarre udgav også en naturguide i 2008. Den var i smart lommeformat, men den nye er endnu smartere:
Den kan du nemlig downloade her  og have på din smartphone – og imponere dine spillemakkere under runden.

Fugle

En anden kilde til naturoplevelserne er fuglebasen hos Dansk Ornitologisk Forening. SE HER. Basen baserer sig på flere års observationer ved ornitologer, der indberetter til en central database. Eftersom der ikke står folk med kikkerter året rundt – og at kun en (lille) del af observationerne faktisk indberettes – er oversigten ikke dækkende – især ikke antalsmæssigt. Men oversigten giver alligevel et indtryk af hvor mange forskellige fuglearter vi har mulighed for at iagttage – og måske især – et indtryk af, hvilke fugle vi, alt andet lige, kan se mange af. Hvis vi tager udgangspunkt i den, er de typiske fugle hos os:

Hætte- og stormmåger, og sjældnere den større sølvmåge – alle lyse måger.
Sangsvaner, grågæs og canadagæs (ofte i store forårs- og vintertræk).
Tårnfalk – lille spidsvinget rovfugl – der ofte ses musende.
Musvåger – og i efterår og vinter – den lysere fjeldvåge. Ofte i større “skruer” i træktiden.
Rød og sort glente – slankere end musvågen – og med kløftede haler – den røde glente har den dybeste kløft.
Fiskeørn – større end musvågen – mågeagtig og med hvide tegninger
Havørn – meget stor mørk fugl – som en flyvende dør. Kileformet hale der på ældre fugle er hvid. Generelt, hvis man er i tvivl om man har set en ørn – så er det “garanteret” en musvåge..
Alliker, krager og råger – det er ofte dem der laver ravage på greens.
Ringdue
Vibe og lærke – forårs-bebuderne
Stære – nogle gange i store flokke
Markante sangfugle: Nattergal (der også kan lave triller om dagen), guldbug, stær og solsort.

Og hvordan ser de så ud? Find arten