Regler for booking af tider

Booking af tider på 18 hullers banen

Dette regelsæt beskriver de retningslinjer, som bestyrelsen i Gilleleje Golfklub har vedtaget for booking af starttider til spil på Gilleleje Golfklubs 18 hullers bane. Gældende fra sæsonstart 2017

Formål:

Formålet med et bookingsystem er, at sikre medlemmerne mulighed for at planlægge en golfrunde. Gilleleje Golfklub har booking af tider via Golfbox og bestyrelsen har besluttet, at det er alle tider der skal bookes via Golfbox systemet for at sikre den bedste udnyttelse af banen. Fra sæsonen 2017 vil der være 8 min. mellem starttiderne.

Bookingreglerne er sat op, så de både skal tilgodese de medlemmer der spiller mange gange i faste sammenhænge som fx klubber i klubben, venner, mv. og medlemmer der ønsker at kunne spille mere impulsivt dvs. medlemmer, der først har mulighed for at booke en runde med få dages varsel.

Bestyrelsen har besluttet, at alle tider fra solopgang til solnedgang skal bookes via Golfbox. Bestyrelsen har endvidere besluttet, at alle tider kan bookes af både medlemmer og gæster.

Regler – medlemmernes booking:

For at få ret til medlemsbooking skal man være aktivt medlem af Gilleleje Golfklub. Medlemmerne kan booke sig selv, andre klubmedlemmer og gæster. Medlemmer kan ikke booke fiktive personer og hvis dette sker, betragtes det som et forsøg på at omgå systemet og vil blive straffet med karantæne fra bookingsystemet.

Bestyrelsen har besluttet, at medlemmerne kan have 5 samtidige bookinger på 2 uger (14 dage). Skal forstås, max. 5 Bestillinger gemt i systemet af gangen. Booking af flere tider under pseudonym som fx ”Gæst/anonym” betragtes som et forsøg på at omgå systemet og det vil blive straffet med karantæne fra bookingsystemet.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal være mindst 5 timer mellem to samtidige bookinger.

Ved tvivl om booking kan sekretariatet vejlede.

Regler – booking af gæster:

Medlemmerne kan booke gæster til spil på Gilleleje Golfklubs bane. Booking af gæster sker med gæstens navn, klub- og medlemsnummer. Hvis gæsten er en spiller fra udlandet, kan bookingen foregå ved henvendelse (fremmøde, telefon eller mail) i sekretariatet.

Der kan opnås gæsterabat for op til 3 gæster i samme bold.

Regler – booking af Underklubber

Gilleleje har fire underklubber Herre, Dame, Onsdagspiger og Senior samt tre aktiviteter (Begyndere, Juniorer og Elite) der har fortrin i forhold til booking af tider. Underklubbernes fortrinsret er:

 • Seniorer – onsdag fra kl. 08:00
 • Herrer – torsdag fra kl. 15.04
 • Damer – tirsdag fra kl. 08.36
 • Onsdagspigerne – onsdag fra kl. 15:36
 • Begyndere – tirsdag fra kl. 16.28
 • Juniorer – har ikke faste tider.
 • Elite – har ikke faste tider.

Udgangspunktet er at der tildeles en starttid (fortrinsret) pr. 10 medlemmer i forhold til det aktuelle antal medlemmer i underklubben F. eks: Onsdagspigerne er ca. 90 medlemmer og har derfor 9 starttider som betyder fra kl. 15:04 frem til kl. 16:08

Underklubberne opdaterer deres medlemslister i Golfbox og giver hermed deres medlemmer de nødvendige rettigheder til booking via Golfbox. Men det er alene underklubbernes ansvar, at de bookede tider er booket af underklubbernes medlemmer indtil 96 timer før.

Inden for deres fortrin kan underklubberne disponere frit, blot vil ikke bookede tider blive frigivet til almindelig booking 96 timer (4 dage) før fortrinnet. Dette gælder for alle underklubber og skal opfattes sådan, at en fortrinsret til f. eks. Herreklubben fra torsdag kl. 15.04 frigives søndag kl. 15.04, kl. 15.12 frigives søndag kl. 15:12. dvs. 96 timer før etc. etc.

Underklubberne i Gilleleje Golfklub har ret til afvikling af 2 gunstarter pr. kalenderår. Disse må ikke lægges i skolernes sommerferie eller i efterårsferien. Hvis en underklub ønsker at gennemføre aktiviteter der påvirker 1’ste tee uden for deres tidsrum, kan det kun ske efter bestyrelsens accept. Bestyrelsen forbeholder sig ret til i undtagelsestilfælde at disponere over underklubbernes tider til klub aktiviteter som fx regionsgolf, Company Days eller turneringer der skal afvikles på Gilleleje Golfklubs bane. Andre grupperinger og selvbestaltede grupper henvises til almindelig medlemsbooking.

Regler – gunstart

Turneringer kan efter aftale med bestyrelsen afvikles som gunstart i Gilleleje Golfklub. Dette gælder både klubbens turneringer, gæsters turneringer, Company Days og underklubbernes turneringer.

Regler – samling af spillere:

For at optimere udnyttelsen af banen har bestyrelsen besluttet, at sekretariatet har ret til at pakke spillere på starttider i travle perioder. Dette betyder at sekretariatet kan flytte alle spillere på en starttid (1, 2 eller 3 spillere) til en anden starttid inden for 8 minutter dog altid senere end den oprindelige tid. Flytningen sker senest 12 timer før.

Regler – grupper af gæster:

Sekretariatet kan booke gæster ind på alle dage, men skal i bookingen tage hensyn til underklubbernes tider.

Booking af grupper af gæster

 • Gilleleje Golfklub fremsender én samlet faktura for greenfee til kontaktpersonen.
 • Senest 7 dage før datoen skal faktura være betalt – ellers slettes bookingen.
 • Ikke udnyttede tider refunderes ikke.

Ordningen kan benyttes sammen med de til enhver tid gældende rabatordninger. Alle klubbens øvrige regler for gæster og spil på banen skal overholdes.

Bekræftelse af tider

Når et medlem har booket en tid, skal den bekræftes mindst 15 minutter før. Bekræftes der 14 minutter og 59 sekunder før, så registreres der en No Show. Alle medlemmer skal individuelt bekræfte sin tid. Enten på skærmen placeret i medlemsgangen ved restauranten, her vil man så få udskrevet et udfyldt scorekort, eller på skærmen placeret ved starterhuset, her vil der ligge blanke scorekort til rådighed.

Sletning af tider

Det enkelte medlem har ansvaret for i så god tid som muligt at slette sin tid, såfremt den ikke skal benyttes. Sker det ikke, registreres der en No Show på medlemmet.

Regler – No Show

Hvis et medlem får registreret 2 eller flere No Show, så udsender Sekretariatet en mail til medlemmet der indeholder dato og tidspunkt med henblik på en afklaring af årsagen. Hvis medlemmet er uden skyld i registreringen, slettes den.

Når vi efterfølgende registrer 3. eller flere No Shows får medlemmet en henvendelse fra klubben der henleder opmærksomheden på, at der blokeres for booking i 14 dage. Fortsætter adfærden kan retten til booking fratages i længere perioder og allerede bookede tider fjernes.

Regler – misbrug af bookingsystemet:

Hvis et medlem misbruger bookingsystemet kan bestyrelsen idømme personen en sanktion. Sanktionen vil typisk være karantæne for anvendelse af bookingsystemet. I første omgang gives personen 1 måneds karantæne, siden 2 måneders karantæne og i grove tilfælde karantæne resten af året. Det er alene bestyrelsen der tager stilling til karantæne.

Uddrag af Etiketteregler

  • Ret nedslagsmærker op på greens
  • Læg turf på plads
  • Riv bunkers efter dig
  • Følg de gældende regler for anvendelsen af trolly/buggy/scooter. Generelt: aldrig færdsel over greens og for-greens.
  • Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr
  • Det er ikke tilladt at spille mere end 4 bolde.
 • 4 bolde har fortrinsret på banen. 1,2 og 3 bolde skal dog vinkes igennem hvis man ikke kan følge med holdet foran.

 

 • Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til affald
 • Vis hensyn, ikke mindst overfor begyndere og klubbens gæster og undgå råben og larmende adfærd
 • Personer med handicap 36+, opfordres til at spille fra tee 41 og tee 49.
 • Overhold klubbens ”dress-code”
 • Hunde o.lign. må ikke medbringes på banen
 • Vær opmærksom på (og følg) de til enhver tid gældende reguleringer for spillet på banen (hulændringer, banelukninger, vinterregler, lokalregler, start på hul 10 mv.)

 

Vedtaget af bestyrelsen – oktober 2016.